Блог - категории

Блог - търси

Сряда, 16 Декември 2015 09:30

Рационален метод за определяне на максимално дъждовно водно количество. Времеоттичания. Единичен хидрограф.

Написана от

Рационалният метод или т. нар. метод на пределната интензивност (преди години в България) e широко разпространен начин за определяне на максимални дъждовни водни количества от малки водосборни области. Всички негови характеристики и параметри са добре познати на инженерната общност, но често той се спомена механично само като емпирична зависимост, без негово тълкуване и описание.

Основната цел, която си поставих при стартирането на настоящото изследване е създаване на един цялостен модел, който да обединява и тълкува неговите параметрите.

В последствие беше добавен и алтернативен начин за изчисляване на времеоттичането от дадена водосборна област, основният параметър който определя времетраенето на оразмерителния дъжд.

В заключителните стъпки ще намерите и смела процедура за определяне на оразмерителния хидрограф на дадена водосборна област в комбинация с рационалния метод. Полезен инструмент за оценка на водосборната област и границите на нейното заливане при наводнения.

 

Можете да изтеглите цялата статия от линка по - долу:

 

 Примерни изичиления от тук:

Прочетена 5369 пъти
© 2021 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси