Статии с етикет: опростен метод

 • Опростеният метод за оразмеряване на водопроводната мрежа за топла и студена вода се прилага в сгради, които са планирани да или имат стандартни инсталации. 
  Не се използва при оразмеряване на циркулационна мрежа! 
  Стандартна инсталация са тези, на които оразмерителния разход (л/с) на отделните водочерпни прибори  не надхвърлят дадените стойности в раздела таблици, оразмерителното водно количество не надхвърля 12,0 л/с и е проектирана за постоянно водопотребление за не повече от 15 минути. 
  Всяка водопроводна инсталация, която е различна от стандартната такава е специална.

  Източник на информация: EN 806-3

 • Задача: Да се оразмери сградната водоснабдителна мрежа за студена вода на 4 етажна сграда, състояща се от един вертикален клон ВВК 3, захранващ 4-те етажа. Моля, вижте приложената схема!

  Sample elevation view - simplified method en 806-3

   

  Входни данни:              
  Брой апартаменти на етаж: 4             
  Видове санитарни прибори:             
  Партер              
    1 съдомиялна машина          
    1 перална машина          
    1 кухненска мивка          
  Първи, втори и трети етаж              
    1 Душ            
    1 тоалетно казанче          
    1 тоалетен умивалник          
  Избран материал за водопроводната мрежа: ПП          
                 
  Резултати:              
                 
  1. Намиране на специофичния разход за всеки прибор:        
  Съгласно таблица за специфични разходи на санитарни прибори        
  1 Душ         = 2LU  
  1 перална машина         = 2LU  
  1 съдомиялна машина         = 2LU  
  1 кухненска мивка         = 2LU  
  1 тоалетно казанче         = 1LU  
  1 тоалетен умивалник         = 1LU  
                 
  2. Оразмеряване на етажна мрежа и вертикалния клон        
  Номер на участък Вид прибор/участък       DN  LU  
  Участък 1              
    1 Душ       = 2  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 16x2,7 мм
  Участък 2              
    1 тоалетно казанче       = 2  
  От  Участък 1       = 2  
    Общо       = 4  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 20 x 3,4 мм
  Участък 3              
    1 тоалетен умивалник       = 1  
  От  Участък 2       = 4  
    Общо       = 5  
    От таблица 3.6. за ПП       da x s 20 x 3,4 мм
  Участък 4              
  От  Участък 3       = 5  
  От  втори етаж      = 5  
    Общо       = 10  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 25 x 4,2 мм
  Участък 5              
  От  Участък 4       = 10  
  От  първи етаж      = 5  
    Общо       = 15  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 32 x 5,4 мм
  Участък 6              
    1 перална машина       2  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 16x2,7 мм
  Участък 7              
  От  Участък 6       = 2  
    1 съдомиялна машина     = 2  
    Общо       = 4  
    От таблица 3.6. за ПП    da x s 20 x 3,4 мм
  Участък 8              
    1 кухненска мивка       2  
  От Участък 7       = 4  
    Общо       = 6  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 20 x 3,4 мм
  Участък 9              
  От  Участък 8       = 6  
  От  Участък 5       = 15  
    Общо       = 21  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 32 x 5,4 мм

  Източник на информация: Личен архив, септември 2011 год.

 •  

  Таблица 1: Специфични разходи на санитарни прибори съгласно EN 806-3   
  Водочерпен кран на санитарен прибор QA Qmin Специфичен разход
    l/s I/s LU
  Смесител за тоалетен умивалник, биде, клапан за тоалетно казанче 0,1 0,1 1
  Смесител за кухненска мивка, душ, вентил за съдомиялна и перална машини 0,2 0,15 2
  Промивен кран за писоар 0,3 0,15 3
  Смесител за вана 0,4 0,3 4
  Градински, гаражен вентил 0,5 0,4 5
  Външна* кухненска мивка, вана 0,8 0,8 8
  Промивен кран DN 20 1,5 1,0 15
  * За външни санитарни прибори, използвайте данни от производителя.   

   

  Таблица 3.1 Поцинковани стоманени тръби                  
  Макс.спец. разход LU 6 16 40 160 300 600 1600            
  Най-висок разход LU 4 15                      
  DN   15 20 25 32 40 50 65            
  di mm 16 21,6 27,2 35,9 41,8 53 68,8            
  Макс.дължина на тръбата m 10 6                      
                               
  Таблица 3.2 – Медни тръби                    
  Макс.спец. разход LU 1 2 3 3 4 6 10 20 50 165 430 1050 2100
  Най-висок разход LU     2     4 5 8          
  da x s mm 12x1,0 15x1,0 18x1,0 22x1,0 28 35x1,5 42x1,5 54x2 76,1 x 2
  di mm 10,0 13,0 16,0 20,0 25 32 39 50 72,1
  Макс.дължина на тръбата m 20 7 5 15 9 7              
                               
  Таблица 3.3 – Стоманени тръби                  
  Макс.спец. разход LU 3 4 6 10 20 50 165 430 1050 2100      
  Най-висок разход LU     4 5 8                
  da x s mm 15x1,0 18x1 22x1,0 28x1,2 35x1,5 42x1,5 54x1,5 76,1 x 2      
  di mm 13,0 16,0 19,6 25,6 32 39 51 72,1      
  Макс.дължина на тръбата m 15 9 7                    
                               
  Таблица 3.4 PE-X тръби                  
  Макс.спец. разход LU 1 2 3 4 5 8 16 35 100 350 700    
  Най-висок разход LU         4 5 8            
  da x s mm 12x1,7 16x2,2 20 x 2,8 25 x 3,5 32 x 4,4 40 x 5,5 50 x 6,9 63 x 8,6    
  di mm 8,4 11,6 14,4 18,0 23,2 29 36,2 45,6    
  Макс.дължина на тръбата m 13 4 9 5 4                
                               
  Table 3.5 PB тръби                            
  Макс.спец. разход LU 1 2 3 3 4 6 13 25 55 180 500 1100  
  Най-висок разход LU     2     4 5 8          
  da x s mm 12x1,3 16x1,5 20x1,9 25 x 2,3 32x3 40 x 3,7 50 x 4,6 63x5,8  
  di mm 9,4 13,0 16,2 20,4 26 32,6 40,8 51,4  
  Макс.дължина на тръбата m 20 7 5 15 9 7              
                               
  Таблица 3.6 PP тръби                  
  Макс.спец. разход LU 1 2 3 3 4 6 13 30 70 200 540 970  
  Най-висок разход LU     2     4 5 8          
  da x s mm 16x2,7 20 x 3,4 25 x 4,2 32 x 5,4 40 x 6,7 50 x 8,4 63x10,5 75x12,5  
  di mm 10,6 13,2 16,6 21,2 26,6 33,2 42 50  
  Макс.дължина на тръбата m 20 12 8 15 9 7              
                               
  Таблица 3.7 PVC-C тръби                  
  Макс.спец. разход LU 3 4 5 10 20 45 160 420 900        
  Най-висок разход LU     4 5 8                
  da x s mm 16x2,0 20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,6 40 x 4,5 60 x 5,6 63 x 6,9        
  di mm 12,0 15,4 19,4 24,8 31 38,8 49,2        
  Макс.дължина на тръбата m 10 6 5                    
                               
© 2021 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси