In memoriam

ИЛИЯ МАТЕЕВ ГЕРОВ, дипл. инж., (1942-2009) год.

Роден на 13.03.1942 год. в град Копривщица. Дипломира се като хидро-инженер "Хидро-мелиоративни съоръжения" в ИСИ, (пред. ВИАС, сега УАСГ) гр. София през 1965 година.

Проектирал и участвал в изпълнението на множество проекти хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения в България и чужбина. По-важните от тях са:

Инженерно-хидроложки балансна водите на река Огоста и нейните водосборни области;
Инженерно-хидроложки баланс на западното поречие на река Огоста;
Инженерно-хидроложки баланс реките, направление Южна България;
Инженерно-хидроложки баланс на реките по границата;
Инженерно-хидроложко проучване на реките извиращи от Атласките планини;
Инженерно-хидроложко проучване на реките Оронт и Ефрат;

Работно досие:
(1998-2005), (1982-1988), (1990-1996) Главен проектант/Ръководител група: Хидроложко, екологично и хидравлични проучвания на различни обекти и проекти в България. "Водпроект", гр. София.
1996-1998 Технически надзор на язовира "Тавра" и пътя Хабед в много мостове. Генерална дирекция по напояване на крайбрежните басейни, Сирия, гр. Латакия
1988-1990 Експерт-консулт хидролог: Хидроложко проучване и воден баланс на реките от южният водосбор на Атласките планини. Проектиране на водовземания, помпени станции и язовири в региона. "Техноекспортстрой", Мароко, гр. Уарзазат.
1981-1982 Главен проектант: Напоителна система "Шокие". Агрокомплект, Мозамбик, гр. Мапуту
1973-1977 Технически надзор в/у изпълнението на язовир "Телдау" и каскади. Дирекция "Големи проекти", Сирия
1972-1967 Главен отговорник по хидро-техническите съоръжения на язовир "Студена". "Язовири и каскади"
1966-1967 Бригадир на язовиите "Ломашко дере", "Студен кладенец" и "Кърджали". "Хидрострой"

Езикова подготовка:
Български език: роден.
Руски език: много добро познаване, писмено и говоримо.
Френски език: много добро познаване, писмено и говоримо.
Португалски език: добро познаване, писмено и говоримо.
Арабски език: добро познаване, говоримо
Английски език: основни познания, писмено и говоримо
© 2021 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси