Нашето представяне

Кой сме ние?

Ние сме жители на планетата Земя, които са убедени и вярват, че посредством споделяне и обучение ще станем по - добри.

Ние сме доброволци, които желаят да споделят и обменят опит. Ние работим в свободното си време за развитието му.

Eкипът се състои от:
Нора Петкова - спонсор.
Николай Петков - спонсор.
Марин Геров - създател и спонсор на сайта.

Администрация:
Марин Геров - модератор.
© 2021 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси