Съхранение, споделяне и обучение

Проектиране на инфилтрационни съоръжения за дъждовния отток


Проектиране и оразмеряване на съоръжения за инфилтрация на дъждовния отток съгласно DWA-A 138 ”Проектиране, строителство и екплоатация на съоръженията за инфилтрация на дъждовния отток/Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser”.

Информация: Използват се разработени помощни калкулатори от "Геров инженери"..
© 2020 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси