Съхранение, споделяне и обучение

Проектиране на Вашата сградна дъждовна вакуумна канализация съгласно БДС EN 12056-част 3: „Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване”.

Информация: Използват се софтуер за проектиране и помощни калкулатори.
Публикувана в Main content
© 2019 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси