Статии с етикет: марин геров

Понеделник, 19 Септември 2011 11:17

Марин Геров

МАРИН ИЛИЕВ ГЕРОВ, дипл. инж., КИПП6163


 

 

 

 

 


Умения:
CAD/Специализирани програми за проектиране.
Разработка на специализирани калкулатори за оразмеряване.
Проектантска дейност:
Проектиране и оразмеряване на сградна канализация – гравитационна и напорна.
Проектиране и оразмеряване на сградна водопроводна инсталация.
Инфилтрация, ретензия и управление на дъждовния отток.
Проектиране и оразмеряване на канализационни и водоснабдителни системи.
Образование:
1999-1994    Магистър по Водоснабдяване и канализация с профил "Мрежи и съоръжения”, УАСГ, София,www.uacg.bg
Професионална обвързаност:
2004 г.    Член на КИИП София-град, секция ВС с регистрационен № 06163, ППП.
Професионални специализации:
2007 г.    Принципи във вакуумното инженерство и работа с TS приложение, Антверпен, Белгия
2007 г.    Основи и проектиране на сградна канализация със „StabiCAD 8”, Стабиплан, Холандия, www.stabiplan.nl/
Езикова подготовка:
Български език:     роден.
Английски език:    много добро познаване, писмено и говоримо.
Немски език:         “Гьоте-институт”, гр. София, Teilnehmebeschtätigung B1.2
Руски език:           основни познания, писмено и говоримо.
Иновации:
2007 г.        Въвеждане и развиване на системата за сградна дъждовна вакуумна канализация. Основаване на проектантски отдел.
2009 г.        Учебен център за сградна напорна и гравитационна канализация.
2010 г.        Софтуер за проектиране на водоснабдителни и канализационни системи.
2011 г.        Геров инженери - пространство за споделяне, съхранение и обучение.
2012 г.        Софутер за проектиране, блог система.
Публикации и разработки:
2007 г.        Рекламна публикация: „Системата за вакуумно отводняване на покриви. Списание „Строители”, год. IV, бр. 4
2008 г.        Рекламна публикация: „Системи за ретензия на дъждовния отток от сградата”. Списание „Къщата”
2007-2010 г.Технически наръчници за проектиране на сградна канализация, канализационни системи и  управление на дъждовния отток.
2012 г.      Блог система, построяване диаграма на Муди, решение на уравнение на Колбрук - Уайт, други.
Работно досие:
2007-2011 Главен проектант / технически специалист - „ВАВИН България” ЕООД
За периода от края на 2007 до средата 2011 година, бяха проектирани и отводнени покриви с площ > от 180 000 кв. м.
2005-2006 CAD мениджър/координатор/чертожник - „Софплан” ООД, София
Проектантско архитектурно бюро.
2001-2005 Проектант на Хидро-технически съоръжения/CAD/чертожник - „ВЕЦ-94” ООД, София
Проектиране, консултиране и инженеринг на малки хидроенергийни обекти.

Информация: Ако желаете повече подробности, моля посетете моя публичен профил в linkedin!
Публикувана в Main content
Вторник, 08 Ноември 2011 11:29

Кои сме ние?


Ние сме доброволци, които желаят да споделят и обменят опит. Ние работим в свободното си време за развитието му.

Към момента екипът се състои от:

Нора Петкова - спонсор.

Николай Петков - спонсор.

Марин Геров - създател и спонсор на сайта.

Администрация:

Николай Петков - модератор.

Марин Геров - модератор.

Съвет: Ако желаете да бъдете част от нашия екип, моля пишете ни или се регистрирайте!
Публикувана в Main content
Етикети
© 2021 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси