Статии с етикет: Вик проектиране

Понеделник, 07 Ноември 2011 13:01

Проектиране


Ние Вие предлагаме следния пакет от услуги за Вашия инвестиционен проект:

  • Сградна битово-фекална канализационна мрежа - Проектиране на Вашата сградна канализационна инсталация съгласно НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, БДС EN 12056 „Гравитационни канализационни системи в сгради” и DIN 1986-100.
  • Сградна дъждовна вакуумна канализация - Проектиране на Вашата сградна дъждовна вакуумна канализация съгласно БДС EN 12056-част 3: „Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване”, VDI3806 „Покривно отводняване чрез сифонна/вакуумна система” и BS 8490-2007 „Наръчник за покривно сифонно/вакуумно отводняване”.
  • Сградна дъждовна канализация - Проектиране на Вашата сградна дъждовна вакуумна канализация съгласно БДС EN 12056-част 3: „Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване”.
  • Сградна водопроводна мрежа - Проектиране на Вашата сградна водопроводна инсталация съгласно DIN1988-300, "НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации", БДС EN 806 „Сградни водопровдни инсталации за питейно-битово водоснабдяване”.
  • Инфилтрация на дъждовния отток - Проектиране и оразмеряване на съоръжения за инфилтрация на дъждовния отток съгласно DWA-A 138 ”Проектиране, строителство и екплоатация на съоръженията за инфилтрация на дъждовния отток”.
  • Водоснабдителни системи - Проектиране на Вашия площадков водопровод съгласно „НАРЕДБА № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи” и БДС EN 805 „Водоснабдяване. Изисквания към системите и елементите извън сгради”.
  • Канализационни системи - Проектиране на Вашата площадкова канализация съгласно „Норми за проектиране на канализационни системи” и БДС EN 752 „Канализационни системи извън сгради”.
  • Информация: Ако желаете допълнителна информация относно предлаганите услуги, моля пишете ни!
Публикувана в Main content
© 2021 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси