Съхранение, споделяне и обучение

Блог - категории

Блог - търси

marin.guerov

marin.guerov

Четвъртък, 29 Ноември 2012 14:12

Коментари

Вижте налични коментари!!

{module Блог - Коментари}

 

Четвъртък, 29 Ноември 2012 13:51

Търси статия

{module Блог - търси}

Четвъртък, 29 Ноември 2012 13:38

Архив на статии

{module Архив: Канализациони системи|horz} {module Архив: Сградно водоснабдяване|table}{module Архив: Сградна канализация|table} 

Четвъртък, 29 Ноември 2012 13:27

Сортирай по етикет

Моля, сортирайте по желан етикет!

{module Блог - етикети}


 

{component url='index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&Itemid=645&lang=bg'}

Четвъртък, 29 Ноември 2012 12:57

Сортирай по категории

Моля, сортирайте по желана категория!

{module Блог - категории}


{component url='index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&Itemid=645&lang=bg'}

 • Опростеният метод за оразмеряване на водопроводната мрежа за топла и студена вода се прилага в сгради, които са планирани да или имат стандартни инсталации. 
  Не се използва при оразмеряване на циркулационна мрежа! 
  Стандартна инсталация са тези, на които оразмерителния разход (л/с) на отделните водочерпни прибори  не надхвърлят дадените стойности в раздела таблици, оразмерителното водно количество не надхвърля 12,0 л/с и е проектирана за постоянно водопотребление за не повече от 15 минути. 
  Всяка водопроводна инсталация, която е различна от стандартната такава е специална.

  Източник на информация: EN 806-3

 • Задача: Да се оразмери сградната водоснабдителна мрежа за студена вода на 4 етажна сграда, състояща се от един вертикален клон ВВК 3, захранващ 4-те етажа. Моля, вижте приложената схема!

  Sample elevation view - simplified method en 806-3

   

  Входни данни:              
  Брой апартаменти на етаж: 4             
  Видове санитарни прибори:             
  Партер              
    1 съдомиялна машина          
    1 перална машина          
    1 кухненска мивка          
  Първи, втори и трети етаж              
    1 Душ            
    1 тоалетно казанче          
    1 тоалетен умивалник          
  Избран материал за водопроводната мрежа: ПП          
                 
  Резултати:              
                 
  1. Намиране на специофичния разход за всеки прибор:        
  Съгласно таблица за специфични разходи на санитарни прибори        
  1 Душ         = 2LU  
  1 перална машина         = 2LU  
  1 съдомиялна машина         = 2LU  
  1 кухненска мивка         = 2LU  
  1 тоалетно казанче         = 1LU  
  1 тоалетен умивалник         = 1LU  
                 
  2. Оразмеряване на етажна мрежа и вертикалния клон        
  Номер на участък Вид прибор/участък       DN  LU  
  Участък 1              
    1 Душ       = 2  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 16x2,7 мм
  Участък 2              
    1 тоалетно казанче       = 2  
  От  Участък 1       = 2  
    Общо       = 4  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 20 x 3,4 мм
  Участък 3              
    1 тоалетен умивалник       = 1  
  От  Участък 2       = 4  
    Общо       = 5  
    От таблица 3.6. за ПП       da x s 20 x 3,4 мм
  Участък 4              
  От  Участък 3       = 5  
  От  втори етаж      = 5  
    Общо       = 10  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 25 x 4,2 мм
  Участък 5              
  От  Участък 4       = 10  
  От  първи етаж      = 5  
    Общо       = 15  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 32 x 5,4 мм
  Участък 6              
    1 перална машина       2  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 16x2,7 мм
  Участък 7              
  От  Участък 6       = 2  
    1 съдомиялна машина     = 2  
    Общо       = 4  
    От таблица 3.6. за ПП    da x s 20 x 3,4 мм
  Участък 8              
    1 кухненска мивка       2  
  От Участък 7       = 4  
    Общо       = 6  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 20 x 3,4 мм
  Участък 9              
  От  Участък 8       = 6  
  От  Участък 5       = 15  
    Общо       = 21  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 32 x 5,4 мм

  Източник на информация: Личен архив, септември 2011 год.

 •  

  Таблица 1: Специфични разходи на санитарни прибори съгласно EN 806-3   
  Водочерпен кран на санитарен прибор QA Qmin Специфичен разход
    l/s I/s LU
  Смесител за тоалетен умивалник, биде, клапан за тоалетно казанче 0,1 0,1 1
  Смесител за кухненска мивка, душ, вентил за съдомиялна и перална машини 0,2 0,15 2
  Промивен кран за писоар 0,3 0,15 3
  Смесител за вана 0,4 0,3 4
  Градински, гаражен вентил 0,5 0,4 5
  Външна* кухненска мивка, вана 0,8 0,8 8
  Промивен кран DN 20 1,5 1,0 15
  * За външни санитарни прибори, използвайте данни от производителя.   

   

  Таблица 3.1 Поцинковани стоманени тръби                  
  Макс.спец. разход LU 6 16 40 160 300 600 1600            
  Най-висок разход LU 4 15                      
  DN   15 20 25 32 40 50 65            
  di mm 16 21,6 27,2 35,9 41,8 53 68,8            
  Макс.дължина на тръбата m 10 6                      
                               
  Таблица 3.2 – Медни тръби                    
  Макс.спец. разход LU 1 2 3 3 4 6 10 20 50 165 430 1050 2100
  Най-висок разход LU     2     4 5 8          
  da x s mm 12x1,0 15x1,0 18x1,0 22x1,0 28 35x1,5 42x1,5 54x2 76,1 x 2
  di mm 10,0 13,0 16,0 20,0 25 32 39 50 72,1
  Макс.дължина на тръбата m 20 7 5 15 9 7              
                               
  Таблица 3.3 – Стоманени тръби                  
  Макс.спец. разход LU 3 4 6 10 20 50 165 430 1050 2100      
  Най-висок разход LU     4 5 8                
  da x s mm 15x1,0 18x1 22x1,0 28x1,2 35x1,5 42x1,5 54x1,5 76,1 x 2      
  di mm 13,0 16,0 19,6 25,6 32 39 51 72,1      
  Макс.дължина на тръбата m 15 9 7                    
                               
  Таблица 3.4 PE-X тръби                  
  Макс.спец. разход LU 1 2 3 4 5 8 16 35 100 350 700    
  Най-висок разход LU         4 5 8            
  da x s mm 12x1,7 16x2,2 20 x 2,8 25 x 3,5 32 x 4,4 40 x 5,5 50 x 6,9 63 x 8,6    
  di mm 8,4 11,6 14,4 18,0 23,2 29 36,2 45,6    
  Макс.дължина на тръбата m 13 4 9 5 4                
                               
  Table 3.5 PB тръби                            
  Макс.спец. разход LU 1 2 3 3 4 6 13 25 55 180 500 1100  
  Най-висок разход LU     2     4 5 8          
  da x s mm 12x1,3 16x1,5 20x1,9 25 x 2,3 32x3 40 x 3,7 50 x 4,6 63x5,8  
  di mm 9,4 13,0 16,2 20,4 26 32,6 40,8 51,4  
  Макс.дължина на тръбата m 20 7 5 15 9 7              
                               
  Таблица 3.6 PP тръби                  
  Макс.спец. разход LU 1 2 3 3 4 6 13 30 70 200 540 970  
  Най-висок разход LU     2     4 5 8          
  da x s mm 16x2,7 20 x 3,4 25 x 4,2 32 x 5,4 40 x 6,7 50 x 8,4 63x10,5 75x12,5  
  di mm 10,6 13,2 16,6 21,2 26,6 33,2 42 50  
  Макс.дължина на тръбата m 20 12 8 15 9 7              
                               
  Таблица 3.7 PVC-C тръби                  
  Макс.спец. разход LU 3 4 5 10 20 45 160 420 900        
  Най-висок разход LU     4 5 8                
  da x s mm 16x2,0 20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,6 40 x 4,5 60 x 5,6 63 x 6,9        
  di mm 12,0 15,4 19,4 24,8 31 38,8 49,2        
  Макс.дължина на тръбата m 10 6 5                    
                               
 • Ъгъл на олук (gutter angle)

  Отклонение в направлението на олука.

  Оразмерителна височина на водата (design water depth)

  Максимална височина на водата при условията на оразмерителния дъжд.

  Дължина на отводняване (drainage length)

  Дължина на олука от неговия край до водоприемник или половината разстояние между два съседни водоприемника, в милиметри.

  Висящ улук (eave gutter)

  Улук, който отвежда преливащи дъждовни води извън сградата.

  Плоско дъно (flat sole)

  Дъно на олук, което е хоризонтално в напречно сечение и съответства на най-малката широчина на водоприемника

  Свободен борд (free board)

  Пълната височина на олук, намалена с оразмерителната височина на водата

  Дълъг улук (long gutter)

  Улук, чиято дължина на отводняване надвишава 50-пъти неговата оразмерителна височина на водата

  Къс улук (short gutter)

  Улук, чиято дължина на отводняване не надвишава 50-пъти неговата оразмерителна височина на водата.

  Преливна височина (spillover level)

   

  Височина, при която водата ще прелее от олука.

 • Кавитация (Cavitation)

  Кавитацията е феномен, свързан с формиране и последващо внезапно сриване на кухини с пара в течността. Образуването на кухини се получава, когато местното налягане на потока намалява и става близко до стойността на налягането на изпарение на течността.

  Протичане при пълно сечение (Full-bore flow)

  Условия на оттичане, при които водата (и въздушна смес, носена от водата) заема цялото напречно сечение на тръбата.

  Преливник (Overflow)

  Усторойство, което е монтирано в улук или към плосък покрив и отводнява отток, в случай че водното ниво се покачва над граничното такова ( напр. поради изключителен валеж на дъжд или блокаж на водоприемниците)

  Оразмерително водно количество (Design flow rate)

   

  Водно количество във вакуумна отводнителна система или сроден улук, изчислено съгласно данни за оразмерителния дъжд и коефициент на безопасност, не по-малък от 10%.

 •  

  Вакуумен водоприемник (Siphonic outlet)

  Специално проектиран и изработен водоприемник, подходящ за отводняване на дъждовни води от улуци, плоски или затревени покриви.

  Смукателно отводно отклонение (Tailpipe)

  Хоризонтален събирателен клон (Collector pipe)

  Хоризонтална тръба, която е монтирана под покрива, улука или етаж и събира оттока от смукателните отводни отклонения на водоприемниците.

  Вертикален клон (Downpipe)

  Водосточна вертикална тръба, свързваща хоризонталния клон с точка на прекъсване или с точка на заустване на вакуумната система.

   

  Точка на прекъсване (Siphon break)

© 2020 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси