Съхранение, споделяне и обучение

Блог - категории

Блог - търси

Сряда, 21 Септември 2011 11:41

Софтуер за проектиране


Ние работим и предлагаме съвременен и автоматизиран софтуер за проектиране на водоснабдителни и канализационни инсталации и мрежи.

Ние работим в сътрудничество с водещия разработчик на специализирани инженерни и софтуерни приложения "InstalSoft".

Основните пакетни софтуерни приложения, които ще ускорят и автоматизират Вашия проект са:

1. Пакет за проектиране на водоснабдителни и канализационни мрежи. Той е предназначен за:

  • Изчисляване на външни водоснабдителни и канализационни мрежи с графична редакция в план и и изчертаване на надлъжни и напречни профили и
  • Количествени сметки и остойностяване на Вашия проект.

2. Пакет за проектиране на водоснабдителни и канализационни инсталации. Той е предназначен за:

  • Изчисляване и изчертаване на сградната водоснабдителна инсталация.
  • Изчисляване и изчертаване на сградната битово-фекална и дъждовна инсталации.
  • Количествени сметки и остойностяване на Вашия сграден Вик проект.

3. Пакет за проектиране на централни и локални отоплителни инсталации. Той е предназначен за:

  • Изчисляване на топлинните загуби и необходимия сезонен товар в сградите.
  • Проектиране на сградната централна и радиаторна отоплителна инсталация.
  • Количествени сметки и остойностяване на Вашия отоплителнен проект.

Учтиво Ви каним да посетите нашия уеб магазин на следния адрес:

software.guerov.org

Софтуер за проектиране

 

Публикувана в Main content
© 2019 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси