Съхранение, споделяне и обучение

Блог - категории

Блог - търси


Изчисляване на линейните деформация в тръбопроводи съгласно БДС ENV 1046 “Системи извън сградата за водоснабдяване и канализация. Надземен и падземен тръбопроводи”.Изчисляване на линейните деформация в сградните тръбопроводи и закрепване/окачване.

Изполват се помощни калкулатори, разработени  от „Геров инженери”.

Публикувана в Main content
© 2019 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси