Съхранение, споделяне и обучение

Блог - категории

Блог - търси

Статии с етикет: Сградна битова канализация


Проектиране на Вашата сградна канализационна инсталация съгласно НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, БДС EN 12056 „Гравитационни канализационни системи в сгради” и  DIN 1986-100 2002.

Информация: Използват се софтуер за проектиране и помощни калкулатори.
Публикувана в Main content
© 2020 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси